Vol 3, No 2 (2015)

JURNAL ILMIAH PUBLIKA

DOI: http://dx.doi.org/10.33603/publika.v3i2

JURNAL ILMIAH PUBLIKA

Daftar Isi

Artikel

Ahmad Ramdoni, Hery Nariyah, RM Haryo Bharoto
PDF
Vina Nushrotul Jannah, Ipik Permana, Moh Taufik Hidayat
PDF
Lias Nurlantina, I Machmud, Sri Wulandari
PDF
Agus Gunawan, Achdi Halim, Nurudin Siraj
PDF
Samsul Arifin, Heriyani Agustina, Nursahidin Nursahidin
PDF


execute(); ?>